Przeskocz do treści

W świecie stosowania technik zasilania prądem elektrycznym stosowane są napięcia, które stwarzają niebezpieczeństwo porażenia człowieka. Wśród instalacji znajdują się też napięcia bezpieczne. Typowym przykładem takiej jest napięcie 24V AC. Oznakowanie takiej instalacji może zostać przeprowadzone odpowiednią naklejką .

Naklejki 24V AC

Naklejki 24V AC można zamówić w różnych wariantach kolorów i rozmiarów.

W ofercie e-sklepu znalazła się nowa naklejka pod grzybek wyłącznika awaryjnego. Dzięki jej zastosowaniu podnosi się poziom bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń. Wyraźny czarny napis na żółtym tle w sposób jawny i intuicyjny sygnalizuje opis elementu sygnalizacyjnego.

Oznakowanie sygnalizatorów pożarowych obejmuje naklejki o treści POŻAR w kilku wariantach. Naklejki o wysokości 1,5cm są na tyle niewielkie, że mieszczą się na obudowie sygnalizatora i umożliwiają czytelność treści napisu POŻAR lub FIRE. Naklejki wykonywane są z folii odpornych na zmienne warunki atmosferyczne.

Jeśli pośród wielu wyłączników przełączników szukasz tego głównego - oznakuj go! Naklejka wyłącznik główny pozwoli na sprawną identyfikację właściwego wyłącznika. Tu znajdziesz naklejki oznakowania wyłącznika głównego.

Wcześniej opisywana naklejka wyłącznika awaryjnego okazała się pewnym rozwiązaniem dla oznakowania maszyn i urządzeń elektrycznych wymagających jego stosowania. Niebawem jednak zaistniała potrzeba jej uproszenia. Rozwiązanie bez otworu wewnętrznego okazało się skuteczne, jeśli średnica otworu pod "grzybek" jest inna niż 2,5cm.

Budując maszynę przeznaczoną do wysyłki za granicę konieczne jest zastosowanie napisu w języku nieco bardziej "uniwersalnym". I tu pojawiają się oznakowania z tekstem EMERGENCY STOP.

Okazało się, że na rynku krajowym chcemy uzyskać nieco inne oznakowanie. Jeśli przeznaczeniem naszego "grzybka" jest WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA  - też mamy dwa rozwiązania; z otworem i bez niego.